Meteen naar de inhoud
Natuerkooperaasje Baarderadiel

Beheer

Natuerkooperaasje Baarderadiel

Beheer

De Natuerkoöperaasje Baarderadiel coördineert en begeleidt vier vormen van natuurbeheer. Dat zijn:

  1. Natuurmonumenten (NM is een TBO)
  2. Particulier Natuurbeheer (PN)
  3. Beheer op basis van compensatie voor wegenaanleg, stadsuitbreiding c.a.
    a. 30-jarige contracten (Cb-30)
    b. 12-jarige contracten (Cb-12)
  4. Agrarisch Natuur en landschapsbeheer (ANLb)

De verdeling over de leden en het aantal hectares, dat in 2021 in beheer is.

BeheersoortAantal beheerders’)Ha in beheer
Natuurmonumenten (NM)1190
Part. Natuurbeheer (PN)8209
30j Comp.beheer (Cb-30)3 91
12j Comp.beheer (Cb-12)6 91
Agr.Nat.enlandschapsbeh. (NLb)881106
Totaal106*1687

*het totale aantal beheerders is kleiner dan de optelsom, omdat sommige leden meer dan één soort beheer hebben

Natuerkooperaasje Baarderadiel
Natuerkooperaasje Baarderadiel

Naast deze 1687 ha, waarvan het beheer door de overheid gefinancierd wordt, zijn er nog 35 ha in beheer op basis van vrijwilligheid of een pachtcontract. Dit beheer is vergelijkbaar met ANLb en wordt ook door de NkB gecoördineerd en begeleid. De totale som van beheerde ha komt daarmee op 1722 ha. Overigens moet dit getal als een momentopname gezien worden, omdat tijdens het broedseizoen wijzigingen zullen optreden. Dit gaat dan niet alleen om het aantal hectares maar ook om de zwaarte van het beheer.

Beheersafspraken

Natuerkooperaasje Baarderadiel

Monitoring

Natuerkooperaasje Baarderadiel
Natuerkooperaasje Baarderadiel

Predatie

De predatie is een grote bedreiging voor het op peil houden van de weidevogelpopulatie. De belangrijkste predatoren zijn de vos, marterachtigen zoals de bunzing, de steenmarter, de hermelijn en (verwilderde) kat en de gevleugelde predatoren zoals buizerd, kraai, reiger etc.

De z.g.n. grondpredatoren zijn de grootste bedreiging. In Nederland zijn dit echter beschermde diersoorten. Het bestrijden daarvan is aan dermate strenge voorschriften gebonden dat men in de praktijk moet constateren dat deze dieren bter beschermd zijn dan de weidevogels.

De NkB doet alles wat binnen de wettelijke regels mogelijk is en wat in het vermogen licht van de NkB om de predatie te beperken (zie ook bij Projecten)